"appear to go" — Słownik kolokacji angielskich

appear to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj się pójść
  1. appear czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    But his potential importance appears to go well beyond that.

    Podobne kolokacje: