"forced to go" — Słownik kolokacji angielskich

forced to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuszony do pójścia
  1. force czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    When she did, they would force her to go back to Earth.

    Podobne kolokacje: