"ordered to go" — Słownik kolokacji angielskich

ordered to go kolokacja
Popularniejsza odmiana: order to go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uporządkowany pójść
  1. order czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    What if I had to order him to go to his death?

    Podobne kolokacje: