"find going" — Słownik kolokacji angielskich

find going kolokacja
Popularniejsza odmiana: find gone
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź pójście
  1. find czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    But even if someone did, they would simply find her gone.

    Podobne kolokacje: