"find gone" — Słownik kolokacji angielskich

find gone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować przebyty
  1. find czasownik + go czasownik
    Silna kolokacja

    But even if someone did, they would simply find her gone.

    Podobne kolokacje: