"see going" — Słownik kolokacji angielskich

see going kolokacja
Popularniejsza odmiana: seen going
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz pójście
  1. see czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    I could also see not going to work for three days.

    Podobne kolokacje: