"start to go" — Słownik kolokacji angielskich

start to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij iść
  1. start czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    They hit us just as we started to go on.

    Podobne kolokacje: