"considered going" — Słownik kolokacji angielskich

considered going kolokacja
Popularniejsza odmiana: consider going
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozważone pójście
  1. consider czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    I asked if he had considered going back to school.

    Podobne kolokacje: