"consider going" — Słownik kolokacji angielskich

consider going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanów się nad pójściem
  1. consider czasownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    I asked if he had considered going back to school.

    Podobne kolokacje: