"seem to go" — Słownik kolokacji angielskich

seem to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się pójść
  1. seem czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    For the next few days, everything seemed to go right.

    Podobne kolokacje: