"invite to go" — Słownik kolokacji angielskich

invite to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproś by pójść
  1. invite czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I will invite you to go to church with me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo