"know to go" — Słownik kolokacji angielskich

know to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć pójść
  1. know czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    No, not even if she knew right where to go.

    Podobne kolokacje: