"threaten to go" — Słownik kolokacji angielskich

threaten to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagroź, że pójść
  1. threaten czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    For a moment, the world threatened to go away again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo