"ask to go" — Słownik kolokacji angielskich

ask to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by pójść
  1. ask czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    Why don't you ask to go to bed every half hour.

    Podobne kolokacje: