"love to go" — Słownik kolokacji angielskich

love to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miłość pójść
  1. love czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I'd love to go from 195th Street all the way down without a light.

    Podobne kolokacje: