"go into making" — Słownik kolokacji angielskich

go into making kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź do robienia
  1. make czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    But others say that not as much care goes into making the piano these days.

    Podobne kolokacje: