"convince to go" — Słownik kolokacji angielskich

convince to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonaj do pójścia
  1. convince czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    "We have to convince them to go inside before going to court."

    Podobne kolokacje: