BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"know going" — Słownik kolokacji angielskich

know going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj pójście
  1. know czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I knew going in that this was not a high percentage play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo