"allow to go" — Słownik kolokacji angielskich

allow to go kolokacja
Popularniejsza odmiana: allowed to go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól pójść
  1. allow czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    He took a step back to allow her to go into the room.

    Podobne kolokacje: