"force to go" — Słownik kolokacji angielskich

force to go kolokacja
Popularniejsza odmiana: forced to go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła pójść
  1. force czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    When she did, they would force her to go back to Earth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo