"begin going" — Słownik kolokacji angielskich

begin going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij iść
  1. begin czasownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then she let go and began going through the man's things.

    Podobne kolokacje: