"bother going" — Słownik kolokacji angielskich

bother going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): martw pójście
  1. bother czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    Why did the old guy bother going to the office, anyway?

    Podobne kolokacje: