"cause to go" — Słownik kolokacji angielskich

cause to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powodować pójść
  1. cause czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    But could you cause to go away just the gun?

    Podobne kolokacje: