"advise to go" — Słownik kolokacji angielskich

advise to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradź pójść
  1. advise czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    The science teacher advises her to go back further for help.

    Podobne kolokacje: