"tell go" — Słownik kolokacji angielskich

tell go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić przejdź
  1. tell czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    Mark went to his son's room to tell him to hang up and go to bed.

    Podobne kolokacje: