"agree to go" — Słownik kolokacji angielskich

agree to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgódź się pójść
  1. agree czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    All you've done is agree to go to a party with me.

    Podobne kolokacje: