"contemplate going" — Słownik kolokacji angielskich

contemplate going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanawiaj się nad pójściem
  1. contemplate czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    "I looked at the fans and it looked like some of them were contemplating going home."

    Podobne kolokacje: