"beg to go" — Słownik kolokacji angielskich

beg to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błagaj by pójść
  1. beg czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    For the next month, from Pittsburgh, he called friends and begged them to go see his father.

    Podobne kolokacje: