"persuade to go" — Słownik kolokacji angielskich

persuade to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonaj by pójść
  1. persuade czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    Nothing would persuade her to actually go and find out.

    Podobne kolokacje: