BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"go toward explaining" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź w kierunku wyjaśniania
  1. explain czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    That fact goes a long way toward explaining why the nature of the business cycle appears to have changed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo