PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. run for several seasons = kandydowany na kilka pór roku run for several seasons
12. score during the season = wynik podczas pory roku score during the season
15. return season = pora roku powrotna return season
17. conclude one's season = kończyć czyjś pora roku conclude one's season
19. start in the season = początek za porę roku start in the season
21. celebrate one's season = świętować czyjś pora roku celebrate one's season
23. appear during the season = pojaw się podczas pory roku appear during the season
24. coach for several seasons = nauczyciel kilku pór roku coach for several seasons
25. fold after the season = złóż po sezonie fold after the season
28. use during the season = wykorzystanie podczas pory roku use during the season
30. make for the season = sprzyjaj porze roku make for the season
31. serve for several seasons = sprawuj swoje funkcje przez kilka pór roku serve for several seasons
32. return in the season = powrót za porę roku return in the season
33. go during the season = pójdź podczas pory roku go during the season
34. represent in the college season = reprezentuj za porę roku college'u represent in the college season
35. join in the season = przyłącz się do pory roku join in the season
36. lose in the season = przegraj za porę roku lose in the season
37. feature in the season = cecha za porę roku feature in the season
38. air during the season = powietrze podczas pory roku air during the season
40. play over several seasons = gra przez kilka pór roku play over several seasons
42. include several seasons = obejmuj kilka pór roku include several seasons
44. play through the season = zagraj w ciągu pory roku play through the season
46. come during the season = przyjdź podczas pory roku come during the season
52. save one's season = oszczędzać czyjś pora roku save one's season
54. season is broadcast = pora roku jest transmitowana season is broadcast
57. miss in the season = opuść za porę roku miss in the season
59. start during the season = początek podczas pory roku start during the season
63. season is filmed = pora roku jest sfilmowana season is filmed
64. pitch several seasons = boisko kilka pór roku pitch several seasons
65. suffer a season = cierp z powodu pory roku suffer a season
67. move after the season = rusz się po sezonie move after the season
69. cancel the season = odwołaj porę roku cancel the season
70. season is aired = pora roku jest dosuszona season is aired
72. continue one's season = kontynuować czyjś pora roku continue one's season
77. lead during the season = zaprowadź podczas pory roku lead during the season
79. season tied = pora roku przywiązała season tied
81. bat in season = nietoperz za porę roku bat in season
82. serve during the season = służ podczas pory roku serve during the season
83. appear on the season = pojaw się podczas pory roku appear on the season
84. name for the season = imię przez porę roku name for the season
85. play until the season = zagraj do pory roku play until the season
86. add season = dodaj porę roku add season
87. post a season = poczta pora roku post a season
89. use for the season = wykorzystanie do pory roku use for the season
90. compete during the season = rywalizuj podczas pory roku compete during the season
91. get one's season = dostawać czyjś pora roku get one's season
92. season is announced = pora roku jest ogłoszona season is announced
93. announce for the season = ogłoś przez porę roku announce for the season
94. finish during the season = koniec podczas pory roku finish during the season
95. break in a season = wdroż do pracy porę roku break in a season
96. see during the season = zobacz podczas pory roku see during the season
98. earn in the season = zarób za porę roku earn in the season
99. remain through the season = pozostań w ciągu pory roku remain through the season
100. achieve in the season = osiągnij za porę roku achieve in the season
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.