"appear in the seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: appear in the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się za pory roku
  1. appear czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She only appeared in the show's first season and hasn't been seen or heard from since.

podobne do "appear in the seasons" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "appear in the seasons" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik