"appear in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się za porę roku
  1. appear czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She only appeared in the show's first season and hasn't been seen or heard from since.

podobne do "appear in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "appear in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik