"name for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię przez porę roku
  1. name czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was named the club's captain for the 2012-13 season.

podobne do "name for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "name for the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik