KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"make one's season" — Słownik kolokacji angielskich

make one's season kolokacja
Popularniejsza odmiana: make the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś pora roku
  1. make czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We're in a good position right now, where we can make or break our season.