KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"make the season" — Słownik kolokacji angielskich

make the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki pora roku
  1. make czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We're in a good position right now, where we can make or break our season.