PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. run for several seasons = kandydowany na kilka pór roku run for several seasons
5. lose in the season = przegraj za porę roku lose in the season
6. come during the season = przyjdź podczas pory roku come during the season
7. miss in the season = opuść za porę roku miss in the season
9. move after the season = rusz się po sezonie move after the season
10. lead during the season = zaprowadź podczas pory roku lead during the season
13. show in the season = widowisko za porę roku show in the season
14. miss for the season = opuść przez porę roku miss for the season
15. run in the season = dotrzeć porę roku run in the season
16. come for the season = przyjdź na porę roku come for the season
17. move in the season = zakwateruj porę roku move in the season
18. move during the season = rusz się podczas pory roku move during the season
19. season led = pora roku zaprowadziła season led
20. rush season = pora roku pleciona z sitowia rush season
21. show for the season = widowisko przez porę roku show for the season
22. rush in a season = pośpiech za porę roku rush in a season
23. race in the seasons = wyścig za pory roku race in the seasons
24. season is cut = pora roku jest cięciem season is cut
25. miss during the season = opuść podczas pory roku miss during the season
26. lose after the season = przegraj po sezonie lose after the season
27. lose the season = zgub porę roku lose the season
28. remove from season = usuń z pory roku remove from season
29. season is directed = pora roku jest kierowana season is directed
30. race for the season = wyścig do pory roku race for the season
31. hit for the season = uderz przez porę roku hit for the season
32. show during the season = widowisko podczas pory roku show during the season
33. skip one's season = podskakiwać czyjś pora roku skip one's season
34. guide to a season = przewodnik po porze roku guide to a season
35. follow in the season = nastąp za porę roku follow in the season
36. guide in one's season = przewodnik w czyjś pora roku guide in one's season
37. kick in a season = kopniak za porę roku kick in a season
(13) coach, tour, captain
Kolokacji: 6
(14) use, serve, enjoy, assist, help
Kolokacji: 12
(15) join, rejoin
Kolokacji: 5
(16) feature, star, combine
Kolokacji: 5
(21) bat, beat, defeat
Kolokacji: 4
(22) name, nominate, appoint
Kolokacji: 6
(24) earn
Kolokacji: 2
(25) occur, come, operate
Kolokacji: 3
(26) plan, schedule
Kolokacji: 2
(27) title, entitle
Kolokacji: 2
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.