"hit in a season" — Słownik kolokacji angielskich

hit in a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz w porę roku
  1. hit czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    None of them ever had to hit 30 in a 144-game season.