"NFL season" — Słownik kolokacji angielskich

NFL season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): NFL pora roku
  1. NFL rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 2005 NFL season was a good one for him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo