"standout season" — Słownik kolokacji angielskich

standout season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): standout pora roku
  1. standout rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thomas had a standout 2011 season as a true freshman for Oregon.

    Podobne kolokacje: