"season play" — Słownik kolokacji angielskich

season play kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra pory roku
  1. season rzeczownik + play rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1921, he posted the most home runs on his team during regular season play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo