"season premiere" — Słownik kolokacji angielskich

season premiere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): premiera pory roku
  1. season rzeczownik + premiere rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2008 the first half of the season three premiere was shown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo