TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(13) coach, tour, captain
Kolokacji: 6
(14) use, serve, enjoy, assist, help
Kolokacji: 12
1. use during the season = wykorzystanie podczas pory roku use during the season
2. serve for several seasons = sprawuj swoje funkcje przez kilka pór roku serve for several seasons
4. serve during the season = służ podczas pory roku serve during the season
5. use for the season = wykorzystanie do pory roku use for the season
6. serve several seasons = obsłuż kilka pór roku serve several seasons
7. assist in the season = pomóż w porze roku assist in the season
8. assist during the season = pomóż podczas pory roku assist during the season
9. help to a season = pomoc do pory roku help to a season
10. help in the season = pomoc za porę roku help in the season
11. enjoy in the season = lubić za porę roku enjoy in the season
12. serve in the season = służ w porze roku serve in the season
(15) join, rejoin
Kolokacji: 5
(16) feature, star, combine
Kolokacji: 5
(21) bat, beat, defeat
Kolokacji: 4
(22) name, nominate, appoint
Kolokacji: 6
(24) earn
Kolokacji: 2
(25) occur, come, operate
Kolokacji: 3
(26) plan, schedule
Kolokacji: 2
(27) title, entitle
Kolokacji: 2
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.