"anniversary season" — Słownik kolokacji angielskich

anniversary season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rocznicowa pora roku
  1. anniversary rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Details about the 60th anniversary season are available at 246-6807.

powered by  eTutor logo