"pro season" — Słownik kolokacji angielskich

pro season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za porze roku
  1. pro przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He's only 26 and this is his sixth pro season.

    Podobne kolokacje: