"help to a season" — Słownik kolokacji angielskich

help to a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc do pory roku
  1. help czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 18 goals scored last season proved how valuable an asset he was, helping the club to a comfortable first season back in the Championship.