"serve for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: serve for several seasons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawuj swoje funkcje przez porę roku
  1. serve czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She served as a judge only for the second season.

podobne do "serve for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "serve for the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik