"season" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

season rzeczownik

rzeczownik + season
Kolokacji: 218
football season • holiday season • ski season • rookie season • NFL season • Christmas season • NHL season • basketball season • ...
season + rzeczownik
Kolokacji: 72
season finale • season opener • season premiere • season ticket • season series • season record • season game • season episode • ...
season + czasownik
Kolokacji: 132
season ends • season ranks • season progresses • season opens • season begins • season starts • season features • season lasts • ...
czasownik + season
Kolokacji: 350
play for several seasons • score in the season • finish in the season • sign for the season • run for several seasons • appear in the season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. return in the season = powrót za porę roku return in the season
7. sign through the season = znak w ciągu pory roku sign through the season
9. sign during the season = znak podczas pory roku sign during the season
10. return during the season = powrót podczas pory roku return during the season
11. dedicate one's season = poświęcać czyjś pora roku dedicate one's season
13. sign in the season = znak za porę roku sign in the season
14. return to the season = powrót do pory roku return to the season
15. fall in the season = spadek pory roku fall in the season
16. re-signed for the season = ponownie podpisany przez porę roku re-signed for the season
17. give during the season = daj podczas pory roku give during the season
18. give for the season = daj przez porę roku give for the season
19. season signed = pora roku podpisała season signed
20. give in the season = oddaj porę roku give in the season
21. open in the season = otwarty za porę roku open in the season
22. fall during the season = upadek podczas pory roku fall during the season
(13) coach, tour, captain
Kolokacji: 6
(14) use, serve, enjoy, assist, help
Kolokacji: 12
(15) join, rejoin
Kolokacji: 5
(16) feature, star, combine
Kolokacji: 5
(21) bat, beat, defeat
Kolokacji: 4
(22) name, nominate, appoint
Kolokacji: 6
(24) earn
Kolokacji: 2
(25) occur, come, operate
Kolokacji: 3
(26) plan, schedule
Kolokacji: 2
(27) title, entitle
Kolokacji: 2
przymiotnik + season
Kolokacji: 265
regular season • previous season • final season • consecutive season • entire season • rainy season • inaugural season • senior season • ...
przyimek + season
Kolokacji: 42
per season • off season • following the season • since the season • until the season • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.