MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"sign after the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znak po sezonie
  1. sign czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The earlier date would come before clubs started signing players after the 2001 season.

powered by  eTutor logo