"season signed" — Słownik kolokacji angielskich

season signed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku podpisała
  1. sign czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He moved to Italy for the 2002-03 season, signed by Fortitudo Bologna.